Altres Formacions

Tractar els aspectes bàsics de la contractació que es realitza a l’ISPC, des de la perspectiva del Servei de Formació policial de l’Escola de Policia de Catalunya.