Xavier Pejó, in memoriam

Xavier Pejó, in memoriam

per Administració ISPC -
Nombre de respostes: 0


Aquest mes d’abril s’ha endut el lingüista, Xavier Pejó, autor entre moltes altres obres sobre llenguatge administratiu, del Curs de redacció de documents policials de l’Escola de Policia.

Des d’aquí, volem expressar el condol a la família i agrair-li la seva dedicació en pro de l’arrelament del bons usos del català escrit en la policia del nostre país. El seu exemple i la seva obra perviu i perviurà entre nosaltres.

Escola de Policia de Catalunya - Sant Jordi 2017