Avís sobre responsabilitat

  • Les opinions manifestades en fòrums i altres espais de comunicació de l'entorn d'aprenentatge pertanyen a les persones que les signen.
  • L'ISPC declina qualsevol mena de responsabilitat sobre continguts externs a què adrecin enllaços introduïts en aquest espai (https://ispcenxarxa.gencat.cat).
En qualsevol de les dues circumstàncies anteriors, si es produís qualsevol mena de vulneració respecte als valors de l'ISPC i, en concret, respecte la normativa publicada a ISPC en xarxa, els continguts considerats inadequats seran retirats des de l'administració del sistema sense avís previ.

Podeu comunicar qualsevol incidència a la bústia ispcenxarxa@gencat.cat

Última actualització: agost 2014

Declaració d'accessibilitat>>