Salutació instructor

Curs de trànsit

Escola de Policia

Curs de sergent/a de policia

Escola de Policia

GR sobre noves tecnologies aplicades a la gestió de la seguretat

Escola de Policia

Espai de treball del Grup de recerca sobre l'Analista de la Seguretat Ciutadana

GR Analista de la Seguretat Ciutadana

Escola de Policia

Espai de treball del Grup de recerca sobre l'Analista de la Seguretat Ciutadana

Curs d'instructor forense

Escola de Policia

EPC al dia

Escola de Policia

Espai d'exalumnes del Curs bàsic de formació per a policies

DCE + DPG: espai docent

Escola de Policia

Curs d'instructor/a de policia

Escola de Policia

Curs d'instructor/a de policia. Edició 2018.

Curs de redacció de documents policials

Escola de Policia

Durada: 35 hores

Continguts: Visió general, tant dels trets estilístics de la redacció policial, com de les diferents tipologies de documents que fa servir la policia.

S'hi treballen, de forma pràctica, continguts generals que persegueixen l'optimització del llenguatge en l'àmbit de la comunicació policial. 

Curs de redacció de documents policials: eines de suport lingüístic

Escola de Policia

Eines per a la millora en l'ús escrit de la llengua catalana en l'àmbit policial

Curs d'atenció al menor

Escola de Policia