Normes d'educació digital

Decàleg (raonat) de participació i edició a l'entorn

  1. Apreciareu l'oportunitat que l'ISPC us dóna d'aprendre i construir coneixement en xarxa i a la Xarxa com a oportunitat de formar-vos des d'arreu amb gent d'arreu des d'on vulgueu i quan vulgueu… sempre en companyia d'altres.
  2. Utilitzareu l'ISPC en xarxa (https://ispcenxarxa.gencat.cat) com a únic mitjà de comunicació no presencial entre alumnat i professorat i donareu preferència a la comunicació en fòrums per damunt de la missatgeria. Per què? Perquè el meu dubte d'avui és el nostre de demà. La missatgeria només és admissible per a temes privats. Si us arriba un missatge d'interès general a la missatgeria, el correcte és copiar-lo i exposar-lo al fòrum. A l'emissor/a se li respon via missatgeria que s'ha publicat el missatge al fòrum, però no se li resol el dubte per aquesta via privada.
  3. No tractareu dades personals ni dins ni fora de l'entorn. Consultar no és sinònim de tractar. Tractar= confegir fitxers, enviar informació fora de l'entorn virtual… (Aplicació de la Llei Orgànica de Dades Personals: Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantira dels drets digitals . Dret a l'autodeterminació informativa = dret fonamental protegit per la Constitució i les directives europees.
  4. Vigilareu sempre on sou, què feu i per a qui emeteu missatges.
  5. No adjuntareu documents que no garanteixin el principi de neutralitat tecnològica establert a l'article 4 de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Això vol dir que, si heu d'adjuntar materials addicionals (resums, articles d'autoria pròpia…), el format ideal és el de pdf ja que, a més, garanteix la integritat i qualitat de les dades. Si no fos possible, sempre heu de facilitar la versió en odt (OpenOffice) i només de forma complementària en doc (Word).
  6. Incloureu materials propis o aliens amb llicències obertes que en permetin la redifusió i, si escau, l'adaptació. Així enriquiu el cabal comú sense renunciar mai al reconeixement de l'autoria primera.
  7. No incloureu materials dels quals no disposeu dels drets corresponents de comunicació pública i distribució. El dret de cita a què fa esment l'art. 32 de la LPI només dóna dret a la reproducció de fragments d'obres i no pas a obres senceres. Un article és una obra sencera. I, a més, el dret es condiciona a l'efectiva finalitat 'd'il·lustració a les aules' a la formació reglada.
  8. Escriviu, escriviu i escriviu: no us n'esteu, de comunicar-vos! La interacció a l'entorn virtual de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és, sobretot, escrita. Empreu-hi un registre col·loquial per salvar l'escull de la distància física però, alhora, clar, entenedor, correcte (ja sabem que, picant picant, se'ns escapen molts errors tipogràfics del tot involuntaris ) i sempre respectuós.
  9. Feu que els enllaços externs que faciliteu sempre s'obrin en una finestra o pestanya diferent del navegador.
  10. Estimareu l'aprenentatge i la possibilitat de construir coneixement compartit per damunt de totes les coses.
L'administració del sistema es reserva el dret de retirar qualsevol contingut que consideri inadequat o impropi d'un entorn d'aprenentatge, sense avís previ i amb independència que sigui us espai públic o privat d'ISPC en xarxa.

Que tingueu una bona experiència d'aprenentatge en companyia!

Última actualització: setembre 2019

>> Propietat intel·lectual