Propietat intel·lectual

Continguts generats als cursos

Tots els continguts que es generin en aquest entorn són propietat de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Aquest, en cas que en faci difusió fora de l'entorn, els difondrà amb una llicència oberta.

Continguts generats per als cursos o incorporats als cursos

Pel que fa als materials de consulta i suport a la docència, hi ha diverses modalitats de drets d'explotació.

Aquests materials es llicencien en tres modalitats diferents:

Cal llegir-se bé els termes de cada llicència i actuar en conseqüència. En cas de vulneració dels termes de les llicències, l'Institut de Seguretat Pública exercirà els drets legals que li corresponen.

Els enllaços externs a què remeten els materials estan sota responsabilitat de l'entitat que se'n declari editora, raó per la qual s'obren en un marc diferent.

Adreces per presentar reclamacions sobre possible vulneració de drets

En cas que algú sentís vulnerats els drets inherents a la propietat intel·lectual d'alguna obra que sigui de la seva creació, pot adreçar-se a

  • la bústia genèrica d'aquest espai ispcenxarxa@gencat.cat
  • Institut de Seguretat Pública de Catalunya
    Ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5
    08100 Mollet del Vallès (Vallès Oriental)

Última actualització: agost 2014

>> Avís sobre responsabilitat